Liste over medlemmer kan ses på Dansk Skak unions hjemmeside.


Kontingent:

Senior: 740 Kr.

Pensionist: 540 kr.

Kontingentet betales halvårligt og skal indsættes på reg.nr. 1551 konto 3210809961