Liste over medlemmer kan ses på Dansk Skak unions hjemmeside.


Kontingent pr. halvår:

Senior: 370 Kr.

Pensionist: 270 kr.

Kontingentet skal indsættes på reg.nr. 1551 konto 3210809961